Meny

RAPPORTER

NÖDSITUATIONER

  • Ej inloggad.

SÄKERHETSTEORI

  • Ej inloggad.

Säkerhet för långfärdsseglare

Att utsätta sig för risker är något väldigt få vill göra i onödan. Att vara medveten, ha en plan, förståelse, vara förberedd och ha tränat minskar drastiskt riskerna för att hamna i en nödsituation eller att nödsituationen inte relativt enkelt kan hanteras utan att ge avkall på säkerheten.

På denna webbplats finns rapporter från andra långfärdsseglares nödsituationer. Läs dem och dra lärdom av dem!

Här finns också mängder med information om de olika typer av nödsituationer som kan inträffa ihop med en del säkerhetsteori.

Allt ämnat till att göra långfärdsseglingen ännu säkrare!


På denna webbplats finns material samlat från internet som har med Säkerhet för långfärdsseglare att göra.

Materialet är fritt för alla men är i huvudsak tänkt som komplement för dem som har gått en utbildning på temat Säkerhet för långfärdsseglare. Ställ gärna frågor eller fortsätt diskussionerna från utbildningen i Säkerhetsforumet.

Det material som finns här är i huvudsak sådant som finns fritt tillgänglig ute på internet. Här är det mer samlat och i förekommande fall med beskrivningar och kommentarer. Notera att materialet här endast är en bråkdel av det som gås igenom på våra utbildningar.


Webbplatsen drivs av företaget som ägs av Thomas Lundgren.

Missa inte våra andra webbplatser;


Sidan ändrades senast 2017-06-18 11:01 och är visad 984 gånger.