GRIB för långfärdsseglare

GRIB-filer ger den överlägset bästa väderinformationen för långfärdsseglare. En GRIB-fil är normalt personlig för just den som har beställt den. Den innehåller då information om vindriktning, vindstyrka, lufttryck samt även vågriktning, våghöjd, temperatur, åskrisk och mycket annan information om den är beställd över just det området som angavs i beställningen.

Detta gör att GRIB-filer kan hållas små och göra dem möjliga och/eller billiga att hämta hem ute till havs.

GRIB-filer innehåller också väder för ett antal olika tidpunkter. Exempelvis från och med "nu" och var tredje timma framåt under fyra dygn framåt - vilket då ger 32 väderprognoser i samma GRIB-fil.


På denna webbplats finns material samlat från internet som har med GRIB för långfärdsseglare att göra.

Materialet är fritt för alla men är i huvudsak tänkt som komplement för dem som har gått en utbildning på temat GRIB för långfärdsseglare. Ställ gärna frågor eller fortsätt diskussionerna från utbildningen i GRIB-forumet.

Det material som finns här är i huvudsak sådant som finns fritt tillgänglig ute på internet. Här är det mer samlat och i förekommande fall med beskrivningar och kommentarer. Notera att materialet här endast är en bråkdel av det som gås igenom på våra utbildningar.


Webbplatsen drivs av företaget som ägs av Thomas Lundgren.

Missa inte våra andra webbplatser;


Sidan ändrades senast 2017-06-19 00:31 och är visad 951 gånger.